Tutaj znajdziesz materiały niezbędne do przystąpienia do naszego klubu

Zasady przyjęcia do Stowarzyszenia Sportowego

„Klub Strzelecko Kolekcjonerski Pasjonaci Łagów”

Do klubu można przystąpić na 3 sposoby:

 1. Na zasadzie polecenia (formularz Podanie o przyjęcie). Osoba ubiegająca się o przyjęcie do klubu składa podanie wraz z podpisami dwóch osób polecających. Przyjęcie następuje poprzez podpis Zarządu.
 2. Po odbyciu stażu w celu zapoznawczym (min. 3 wizyty na strzelaniu komercyjnym w Strzelnica Pasja Łagów)
  Jest to opcja dla osób nie posiadającej osoby polecającej oraz patentu
  Przyjęcie następuje poprzez podpis Zarządu.
 3. Przyjęcie z patentem przejście z innego klubu.
  Przyjęcie następuje poprzez podpis Zarządu.

Opłaty wpisowe i składka roczna

Wpisowe dla osób nie posiadających patentu strzeleckiego:

 1. Mężczyźni – 500 PLN
 2. Kobiety – 250 PLN
  Wpisowe dla osób posiadający patent strzelecki
 3. Mężczyźni – 200 PLN
 4. Kobiety – 150 PLN
  Składka roczna
  Składka roczna wynosi 600zł.

Nr konta do wpłat PKO SA 19 1240 3578 1111 0011 2102 3992

Składka roczna płatna zawsze z cały rok z góry w terminie od 1 do 30 stycznia w tytule podajemy zawsze swój numer legitymacji klubowej oraz podajemy za co jest płatność przykład poniżej
Składka członkowska 001

Oplata wpisową jest opłata jednorazową nigdy więcej nie będziemy od ciebie wymagać kolejnej wpłaty wpisowego. Wpłatę dokonujemy wpisując swoje imię i nazwisko oraz informacje ze jest to wpisowe. Przykład poniżej
Wpisowe Jan Kowalski

Osoba dołączająca do klubu w ciągu roku kalendarzowego po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ma okres 14 dni na opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący mnożąc pozostałe miesiące (nie liczymy miesiąca przyjęcia) przez 50 zł za każdy miesiąc i dokonuje płatności za cały pozostały okres do końca roku kalendarzowego.